İŞ'TE KADIN 2017

2. Uluslararası “İş’te Kadın Kongremiz” ile, AK Parti’nin işte ya da evde çalışanlar olarak ayırt etmeksizin, kadına aynı perspektif ile bakan anlayışını bilimsel ve pragmatik yollar ile sorgulamaya çalışacağız. Hayat bir dengedir, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için öncelikle ailenin dengesinin bozulmaması asıl hedeflerin başında gelir. Annelik, evin düzeni, aile ekonomisine katkı veya eşlerin karşılıklı sorumlulukları gibi son derece önemli ve hassas dengeleri birlikte götürebilmek maharet ve tecrübe gerektirir. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir dengeyi tutturmanın gayretini, modelini ve başarısını yakalamanın yolu ise öncelikle, bilgiyi ve öğretiyi talep etmekle başlar. Eğitim ve araştırma imkanlarına sahip, yeni yaklaşım ve metotları geliştiren profesyonellerin yanı sıra, ihtiyar kocakarı tavsiyeleri olarak adlandırılan ancak yüzyılların nasihatlarını içeren tecrübeli ağızlar da dinlenmelidir. AK Parti Kadın Kolları olarak “Böyle gelmiş böyle gider” demeyen, aileye önem verirken modern yaşamın şartlarına göre hayatını organize etmek isteyenleri bir araya getirelim istedik.

2.Uluslararası “İş’te Kadın Kongremiz” ile, AK Parti’nin Kadına işte ya da evde çalışanlar olarak ayırt etmeksizin, aynı perspektif ile bakan anlayışını bilimsel ve pragmatik yollar ile sorgulamaya çalışacağız. Sürekli gelişimi ve insan odaklı yaklaşımı Partimizin politikalarının geliştirilmesinde temel olarak ele alırken, diğer taraftan güncelliği yakalamak, yeni arayışları ve tavsiyeleri de beraberinde kazanmak üzere, Türkiye’de kadının sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi alanlarında gelişimine direkt ya da dolaylı katkıda bulunan ve örnek teşkil eden çok önemli konukları ülkemizden ve değişik ülkelerden davet ettik. Programımıza katkı sağlayabilecek daha pek çok isim davet etmek mümkün ancak, kısıtlı zaman dilimimizde genelin izdüşümünü sağlayacak şekilde farklı konum ve alanlardan isimleri tespit etmeye gayret gösterdik.​

Farklı ülkelerden davet edilen önemli katılımcılarla, kendi coğrafyalarındaki mevcut projeleri, tecrübeleri ve kadının statüsünün çok yönlü geliştirilmesine ilişkin uygulamaları ortak bir platformda paylaşacağız.